Powervrouw!

Vandaag is onze voorzitter Marion Vreuls samen met het kringbestuurslid uit Zuiderpoort, Marianne Geilen, op de jaarvergadering geweest van ZijActief Schinnen om een lid te feliciteren met haar 70 jarig lidmaatschap van onze vereniging, mevrouw Ria Heijnen-Gorissen.

Vanaf 14 jaar oud al lid van de LBB, de Limburgse Boerinnenbond, voorloper van de LVB. Ze heeft verschillende bestuursfuncties gehad in de afdeling en op kringniveau. Is zelfs de bedenker van de naam van Kring Zuiderpoort ( de poort naar het zuiden). Zij kan ons nog heel veel vertellen over onze vereniging zoals het vroeger was en heden is! En.....nog altijd actief!!
Een echte powervrouw!!

Ga terug