Onze kandidaat voorzitter voor het provinciaal bestuur

We zijn blij je te informeren dat we een kandidaat voorzitter voor het provinciaal bestuur van ZijActief Limburg hebben gevonden: Ans Christophe. Tijdens de Algemene Ledenvergadering draagt het PB haar officieel voor. Graag stelt zij zich alvast voor.

Motivatie voor ZijActief Limburg

  • Welkom zijn! ( ontmoetingsfunctie)
  • Werken aan onderlinge verbinding van Limburgse vrouwen en het opzoeken van active samenwerking met andere (vrouwen) organisaties.
  • Vergroten van zichtbaarheid van Zijactief en vrouwen in het algemeen door belangrijke maatschappelijke thema's te claimen en actief opo de agenda te zetten.
  • Vergroten van zichtbaar en vaardigheid op social media.

Wat breng ik mee

  • Ondernemend gedrag
  • Brede kennis van veel terreinen (generalist)
  • Goede contactuele eigenschappen en vaardig in opzetten en onderhouden netwerken/relaties
  • Bestuurder (Formuleren visie, besluiten en realisatie)
  • Aandacht voor Politieke context

Ga terug