Ode aan de mantelzorger

Het is sint Maarten, de 11de van de elfde. Volgens de legende ontmoette in de 4de eeuw Martinus van Tours bij de stadspoort van Amiens een bedelaar, aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. De term ‘mantelzorger’ die wij nu gebruiken slaat terug op deze goede daad. De dag van de mantelzorger is dan ook op 11 november. Veel ZijActief leden zijn mantelzorger. Jullie zijn vrouwen met power! Deze ‘Ode aan de mantelzorger’ is voor jullie.

Ode aan de mantelzorger

Wat zou de wereld armer zijn
als er nergens MANTELZORG zou zijn.
De zwakkeren zouden hulp ontberen
en de sterkeren zouden tevergeefs begeren
hun energie met anderen te delen.
Beide partijen zouden verliezer spelen.

Wij leven in een welvaartsstaat, zo wordt gezegd,
verzorgd als wij zijn van wieg tot graf.
Maar voor velen is daarmee de kous niet af.
Er is voor hen geen gouden toekomst weggelegd.
Zij zullen aangewezen zijn op MANTELZORG.
Maar wie, is de vraag, staat daarvoor borg?

Het antwoord is hier gauw gegeven: dat is de medemens!
Want wij zijn op de wereld om elkaar,
te helpen, nietwaar, dat is toch eenieders wens.
De MANTELZORG maakt dat telkens weer waar.
Als er niet zo veel vrijwilligers waren
wie zou deze klus dan klaren?

Het is een kwestie van medemenselijkheid
en niemand die zich daaraan onttrekken kan.
Dat gold vroeger, geldt nu en geldt altijd.
Sint Maarten al deelde zijn mantel met een arme man.
Besef wel, dat ook waar men met velen is,
echt leven een zaak van samen delen is.

MANTELZORG is een hand die streelt,
MANTELZORG is een hart dat deelt,
MANTELZORG is een arm die leidt,
MANTELZORG is een stem die aandacht wijdt.
MANTELZORG – van belang voor beide partijen-
Ze komen er sterker uit , allebeien.

Wat is het heerlijk het echte leven te proeven
zonder je door valse schijn af te laten troeven.
Het leven is zoals het is, soms mooi, soms niet.
Het gaat erom hoe je dat ziet.
Delen maakt rijker:
degene die ontvangt en degene die geeft.
Dat is de verdienste die MANTELZORG heeft.

~Bèr Bijlmakers, 8 november 2014

S.Korten las dit gedicht gelezen als opening van de vergadering van PG ZIN op 7 november 2019

Ga terug