Kringbesturenbijeenkomsten in juli: werken aan het beleidsplan 2021-2024

Afgelopen twee weken is in elke kring een besturenbijeenkomst voorjaar gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten, die eigenlijk in maart en april plaats hadden moeten vinden, zijn de afdelingsbestuurders bijgepraat over de ontwikkelingen omtrent het beleidsplan 2021-2024. Ook is hun input gevraagd om er een goed en gedegen plan van te maken.

Zoals elke maatschappelijk erkende organisatie, werkt ook ZijActief Limburg met een beleidsplan. Dit als een belangrijke voorwaarde voor de subsidie die wij ontvangen van de provincie Limburg. Dit plan moet op 1 oktober a.s. bij de provincie liggen.

Door de maatregelen rondom corona konden deze avonden niet eerder gehouden worden en is het provinciaal bestuur bezig met een inhaalslag, om toch op tijd een goed plan af te hebben. Een plan dat niet alleen voldoet aan de eisen van de provincie, maar dat ook gedragen en gebruikt wordt door de afdelingen, de leden, van ZijActief Limburg.

Het is dan ook fijn te zien dat er zoveel afdelingen in deze ongebruikelijke maand naar de avonden gekomen zijn.  Er zijn goede discussies geweest en er is heel veel input opgehaald bij de verschillende kringen. Ook zijn de meesten bereid om in de vakantieperiode tijd uit te trekken om de benodigde stukken te lezen en eventueel van commentaar te voorzien.

Dat laat maar weer zien dat de vrouwen van ZijActief meegaan met hun tijd en inspelen op een steeds veranderende wereld. En daarmee wordt weer recht gedaan aan onze kernboodschap van dit jubileumjaar: Al 90 jaar zet ZijActief Limburg zich in voor actieve vrouwen. Voor vrouwen die ondernemend zijn, van aanpakken weten en midden in het leven staan. We zorgen voor ontmoeting, organiseren leuke activiteiten en dagen vrouwen uit zich te blijven ontwikkelen. Op deze manier helpen we vrouwen in hun kracht te staan. En spelen we na al die jaren nog steeds een rol van betekenis. ZijActief Limburg, van en voor actieve vrouwen. Al 90 jaar lang!

Ga terug