Koninklijke onderscheiding voor Ria Linck - Thewissen

Ria Linck-Thewissen zet zich groothartig in voor de (hulpbehoevende) medemens en de leefbaarheid van Wahlwiller. Sinds 1 januari 1992 is zij vrijwilligster bij de Zonnebloem afdeling Wahlwiller. Zij bezoekt mensen en helpt bij het organiseren en begeleiden van activiteiten. In 1993 werd ze bestuurlijk actief en kreeg als taak bestuurslid bezoekwerk, waardoor zij het huisbezoek en het samen eropuit coördineert en zorgt voor een goede match tussen vrijwilliger en deelnemer. Eveneens in 1993 werd ze secretaris en vervulde ze deze taak 20 jaar.

Met ingang van 2009 is zij als penningmeester de afdeling Wahlwiller. In 2013 tot 2017 nam ze het voorzitterschap op zich. Naast de algemene en specifieke bestuurstaken had zij de zorg voor het organiseren van een 8tal activiteiten op jaarbasis en zeker ook de ziekenbezoeken. Meerdere jaren vormde zij praktisch alleen het bestuur van de Zonnebloem afdeling Wahlwiller wegens het afhaken of overlijden van bestuursleden.

Zij maakte deel uit van een groep vrijwilligers die etentjes verzorgden bij de mensen thuis in Wahlwiller. Dit is een alternatief voor het Tafeltje Dekje project. Van 2004 tot 2014 was ze bestuurslid Zonnebloem Regio Zuid Oost Limburg. In 2014 is het Regiobestuur opgeheven. Het Regiobestuur had een overkoepelende functie. 12 afdelingen uit Zuid Limburg waren hierbij aangesloten. Vanaf 1992 maakt zij deel uit van de permanente ondersteuningsgroep van het bestuurscomité en heeft coördinerende en uitvoerende taken bij de jaarlijkse gemeentelijke Ziekendag Gulpen-Wittem. Sinds 2013 is zij vrijwilliger en werkgroeplid bij Stichting Zelfsturend Wahlwiller. Deze stichting heeft tot doel de leefbaarheid binnen de kern Wahlwiller voor alle leeftijdsgroepen te bevorderen. Zij heeft onder andere meegewerkt aan de voorbereiding van het Dorpsontwikkelingsplan voor Wahlwiller, het Verkeersplan Wahlwiller (2019).
Ria is lid van ZijActief Mechelen.

Ria van harte gefeliciteerd

Ga terug