Koninklijke Onderscheiding voor Renée Burgers-Cals lid afd. Schimmert

Bij ZijActief Schimmert heeft bestuurslid Renée Burgers ook een lintje gekregen.

Renée Burgers-Cals uit Schimmert maakte zich vele jaren verdienstelijk voor tennisclub De Waterkoel.
Ook regelde ze vijftien jaar lang alles rondom de intocht van Sinterklaas.
Tegenwoordig is ze actief bij het kerkelijk zangkoor en zet ze zich in voor de Sint Remigius parochie.
Voor de Nier- en Hartstichting regelt ze de collecte.
Verder is ze mantelzorger en biedt ze mensen ondersteuning via Slachtofferhulp Nederland.
En sinds februari is zij bestuurslid bij ZijActief Schimmert.

Ga terug