Jaarrede Algemene ledenvergadering 2018 

Lees hier de jaarrede van voorzitter Marion Vreuls tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 8 november in het Forum in Roermond.

Hartelijk welkom iedereen op deze algemene ledenvergadering die dit jaar het thema VrouwenPower heeft. 

Welkom alle leden en bestuursleden van afdelingen, kringen en provinciaal bestuur, projectgroepleden, vertegenwoordigers en geestelijk adviseurs van ZijActief Limburg. Ook van harte welkom aan alle gasten: (gastenlijst) 

Dat jullie weer met zovelen naar het Forum zijn gekomen om deze Algemene Ledenvergadering bij te wonen geeft aan dat jullie deze dag niet willen missen! Immers, deze dag is de belangrijkste dag van het hele jaar voor ZijActief Limburg. En wij doen er alles aan om er iets geweldigs van te maken. Niet alleen worden vandaag de officiële stukken goedgekeurd en decharge verleend aan het provinciaal bestuur voor het voeren van goed beleid, het is ook een dag van ontmoeting, gezelligheid en vermaak. Dat je daarbij ook nog veel leert is mooi meegenomen. Daar kom ik later nog op terug. Tevens starten we tijdens deze ledenvergadering met ons jaarthema VrouwenPower. Wij vrouwen hebben zoveel kracht in ons om te overleven, in welke situatie dan ook, alleen of samen met andere vrouwen. Dit jaar kun je bij ZijActief ervaren wat het thema inhoud en vandaag wordt hiermee al een begin gemaakt. 

Dit is de tweede keer dat ik als voorzitter de jaarrede mag voorlezen. En ook het tweede jaar van ons beleidsplan met als titel: De kracht van Samen. Je begrijpt nu ook waar het thema VrouwenPower vandaan komt. Wij vrouwen doen het samen, de kracht van Samen. 

Waar we vorig jaar nog in de opstartfase zaten van het beleidsplan, zijn er dit jaar flinke stappen gezet. 

Een van die grote stappen zijn de Ledenwijzer-avonden, die in verschillende afdelingen plaatsvonden. Aan het begin van 2018 zijn de leden van het provinciaal bestuur gestart met het geven van deze lezingen over de structuur van ZijActief Limburg, de 

activiteiten die worden georganiseerd en over wat leden allemaal bij ZijActief kunnen halen. De Ledenwijzer-avonden zijn een succes! De leden leren tevens de provinciale bestuursleden kennen en zij kunnen op hun beurt vragen beantwoorden en de behoeftes van leden ten aanzien van ZijActief peilen. Iedere avond wordt begonnen met een quiz en scoort één lid van de afdeling de titel ‘Beste ZijActief-kenner’! Vandaag strijden de winnaars uit 2018 tegen elkaar voor de titel: ZijActief Kenner van 2018. Wie zal hem krijgen? Ook voor 2019 staan al weer vele ledenwijzer-avonden op de planning en kunt u, als u dat nog niet gedaan heeft, een ledenwijzer-avond aanvragen. 

Een andere grote stap is gezet met hulp van de kringbesturen. Na een aantal bijeenkomsten is er meer duidelijkheid gekomen ten aanzien van hun functie en werkwijze. Kringbesturen worden de komende jaren meer toegerust om te helpen bij de problematieken die in de afdelingen regelmatig voorkomen. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan ondersteuning wanneer een afdelingsbestuurslid uitvalt, informatie geven over de structuur en werkwijze van ZijActief aan nieuwe bestuursleden in de afdelingen of zelfs toelichting geven over de programmatuur die ZijActief ontwikkelt heeft. Op deze manier kan ZijActief sneller en nog beter zorg op maat bieden. Met de kracht van Samen kunnen wij ervoor zorgen dat afdelingen kunnen blijven meedraaien in het verstedelijkte platteland om zodoende een positieve bijdrage te leveren aan de Positieve Gezondheid in Limburg. Zo heeft afdeling Grashoek laatst een avond over Laaggeletterdheid georganiseerd. Ik Ben benieuwd wat deze informatie de leden heeft opgeleverd? Misschien hoor ik dat later vandaag! Afdeling Koningslust geeft op 13 november een lezing over eetgedrag. Zeker in deze tijd, waarin vele mensen kampen met overgewicht, een belangrijk thema. Er zijn afdelingen die het wandelen en fietsen stimuleren door wekelijks een tocht te maken. En zo zijn er nog meer voorbeelden op onze website te vinden waaruit blijkt dat afdelingen werken aan een positieve gezondheid bij hun leden en daarbuiten. 

Ook dit jaar zijn weer veel leden van ZijActief en het Katholiek Vrouwen Gilde, naar de Dagen voor Alleengaanden en Samen op stap op Zondag geweest. Met het thema; “Hoe gaat het met mijn nieuwe buren?” informeerde Vluchtelingenwerk Limburg de deelnemers over de weg die vluchtelingen moeten afleggen vanaf de aankomst in Nederland tot het krijgen van een eigen huisdeursleutel. 

Bij Samen Op Stap Op Zondag ontmoeten leden, KVG-leden en ook niet-leden elkaar op interessante locaties zoals in Broekhuizen bij de Blue Berrie Hill farm en in Rolduc in Kerkrade. Het ontmoeten staat bij deze activiteiten centraal met daarbij veel nieuwe informatie over de verschillende locaties. Soms leer je iets over de geschiedenis van een gebouw of omgeving en de inwoners, een andere keer krijg je weer goede raadgevingen over het gebruik van producten. Het uiteindelijke doel van deze bijeenkomsten is dat vrouwen ook buiten deze georganiseerde bijeenkomsten met elkaar afspreken en niet alleen thuis blijven zitten. 

Een zeer interessante dag was ook de Limburgse Vrouwendag in april van dit jaar, die door de vijf vrouwenorganisaties in Limburg werd verzorgd. Het was zo’n goed programma dat het jammer was dat je maar twee workshops kon bezoeken. Het werd voor allen een persoonlijke ontdekkingsreis met vele nieuw inzichten. 

Die nieuwe inzichten kregen ook de vele cursisten die de functiegerichte cursussen bezochten georganiseerd door het servicebureau. Voorzitters kregen handvatten waarmee ze nog een betere gastvrouw kunnen worden dan ze al zijn. Penningmeesters werden op de hoogte gesteld hoe de kostenberekeningen van de bank zijn en de secretarissen kregen tips en handige formats voor agenda, notulen en besluitenlijsten. Nieuwe bestuursleden werden verrijkt met informatie over ZijActief en het belang van statuten en huishoudelijke reglementen. Gedurende het jaar werden ook vele afdelingen met raad en daad bijgestaan door het servicebureau, maar ook door leden van de expertise-groep. Oud-bestuursleden hebben veel expertise in huis en zijn daarom zeer waardevol voor de vereniging. Soms is het aanwezig zijn op een overleg van een 

afdelingsbestuur al voldoende om de afdeling een andere manier van denken aan te reiken waarna ze zelf weer verder kunnen. Het is jammer als deze kennis verloren gaat. Door het inzetten van de expertise-groep proberen we afdelingsbestuurders te helpen. Voor de deze groep kunnen we nog steeds leden gebruiken. 

Een bekend gezegde luid: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maar wij maken er graag van: een dag niet geleerd is een dag niet geleefd! 

We leren elke dag. En als je het af en toe een duwtje geeft, draagt het bij aan een positieve gezondheid van jezelf. ZijActief biedt dat duwtje in de goede richting door middel van de ZijActief Academie. In de Zij&Zo van september werd er al aandacht aan besteed. En in oktober vond er een webinar plaats waarin deze Academie en de pakketten nader werden toegelicht. Ook nu kun je de webinar nog bekijken op de site van ZijActief. Het komende jaar bieden we een nieuw pakket aan waarin je nog meer wordt toegerust in de skills van de 21ste eeuw. Houd onze Facebookpagina en de website goed in de gaten! 

Ook het provinciaal bestuur blijft zich bekwamen. Dit doen we door, onder andere, een kijkje te nemen bij onze oosterburen in Aken. Misschien dat dit kan leiden tot een nieuwe leerrijke en gezellige dag voor leden, bestuursleden en andere organisaties waarmee wij samenwerken. 

Daarnaast is een projectgroep hard aan het werk om ervoor te zorgen dat ZijActief ook na 2025 kan blijven bestaan. Dit vraagt om vele nieuwe inzichten en ideeën waarvoor wij ook de hulp zullen vragen van afdelingsbesturen en visionaire leden. 

Ook met de voorbereidingen van het 90-jarig jubileum in 2020 zijn we al gestart. Tijdens de Algemene Ledenvergadering volgend jaar maken we de start van dat jubileumjaar! Ik hoop dat jullie dan weer allemaal aanwezig zijn. 

Voor het komend jaar, met als thema “Vrouwenpower” zijn verschillende activiteiten al gepland en afdelingsbesturen hebben 

het overzicht hiervan al via de infomail gekregen. De film Mary Queen of Scots belooft ons, naast een gezellige filmavond, vele geschiedkundige inzichten wat betreft het leven van Queen Mary te geven. Op 12 februari zullen we zien dat zij een vrouw met power was. Van de andere activiteiten, zoals de dagen voor alleengaanden, de Samen Op Stap Op Zondag en de ledendag, is wel al de datum bekend, maar de invulling is nog even een verrassing. Het heeft in ieder geval te maken met Vrouwenpower! 

Wij, het provinciaal bestuur en de medewerkers, staan open voor de vele uitdagingen die op ons pad komen en hopen dat dit zal leiden tot een nog betere organisatie die ook in de toekomst nog levendig en groots is, die midden in de maatschappij staat en zorgt voor een positieve gezondheid bij de mensen in Limburg en daar buiten! 

Met deze jaarrede heb ik jullie een beetje inzicht te hebben gegeven in datgene wat we afgelopen jaar gedaan hebben en het komend jaar nog gaan doen. Het belooft weer een geweldig verenigingsjaar te worden in de afdelingen, kringen en ook provinciaal. Het provinciaal bestuur heeft er zin in. Met de kracht van Samen werken we toe naar een schitterend 90-jarig jubileum in 2020! 

Wellicht kunnen we elkaar straks ontmoeten en bijpraten onder het genot van een hapje en een drankje! Rest mij nog jullie voor nu een hele gezellige en leerrijke dag te wensen en voor komend jaar een gezellig en leerzaam verenigingsjaar. 

Marion Vreuls-Salmen 
Voorzitter ZijActief Limburg

Ga terug