invitational conference: Mantelzorg en Werk

Anno 2019 combineert één op de vijf werknemers werk met mantelzorg. En dat gaat niet altijd goed. Wie thuis in een mantelzorgsituatie terecht komt, merkt daar ook effecten van op het werk. Soms leidt het tot onnodige ziekmeldingen of de keuze om minder te gaan werken of zelfs ontslag te nemen.

Heeft PML in deze een taak en zo ja, welke? Is er, met andere woorden, wel voldoende maatschappelijke aandacht voor deze mantelzorgers?" In onze verdiepende inspiratiesessie vormen deze vragen het vertrekpunt.

Datum : 2 april van 14.00 uur tot 17.00 uur

Locatie : Wijkzorgcentrum Heereveld

Kloosterstraat 25, 6374 EN Landgraaf

Klik hier voor de uitnodiging

Ga terug