Informatie van de NVR over de wet Verevening Pensioen bij Scheiding.

Op 8 maart 2018 kwam het bericht dat de wet Verevening Pensioen bij Scheiding, die gaat over het delen van het door beide partners opgebouwde pensioen na een scheiding, ingrijpend gaat veranderen.

Al lang is er onvrede over de huidige wet. Nogal wat vrouwen vergeten namelijk gebruik te maken van het recht dat ze hebben om binnen twee jaar na de scheiding een deel van het pensioen van hun ex-partner op te eisen en ze worden daarop ook niet geattendeerd door hun adviseur. En automatisch wordt er van ‘verevening’ uitgegaan, wat nadelig is voor de vrouw omdat je dan financieel afhankelijk blijft van wat je ex besluit inzake je pensioen. De NVR reageert via brieven op het wetsvoorstel en heeft een gesprek met het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gehad. IN de bijlage een brief aan de Stichting van de Arbeid en een notitie met informatie over de wet.

Klik hier voor notitie info voor lidorganisaties

Klik hier voor brief stichting van de arbeid

Ga terug