IN MEMORIAM: Mw. Jeanne Speetjens – van Dongen

Mw. Jeanne Speetjens – van Dongen, 1936-2019 Een klein eerbetoon aan een vrouw met een groot hart voor de Limburgse vrouw(-enbeweging)

Op zondag 18 augustus is mw. Jeanne Speetjens- van Dongen na een langdurige ziekte overleden.

Jeanne Speetjens was een gedreven vrouw die vanuit het afdelingsbestuur van de toenmalige Limburgse Vrouwen Beweging (de LVB)  in het Hoofdbestuur gekomen is, waar ze al spoedig als Dagelijks Bestuurslid werkzaam werd. Toen Fien Oomen aftrad als voorzitter werd Jeanne gekozen als haar opvolgster.

Nauw contact met afdelingsbesturen stond bij Jeanne hoog in het vaandel.
Vele malen bezocht zij afdelingen bij jubilea en stimuleerde afdelingen in crisissituaties.
Haar motto was steeds: vrouwenemancipatie en stimuleerde vrouwen deel te nemen aan scholing en educatie. Kerk en Samenleving waren bij haar identiek.
Als afgevaardigde van de LVB had Jeanne ook zitting in de Diocesane Pastorale Raad. Landelijk had ze regelmatig overleg met de Nederlandse bisschoppen.
Vanuit haar functie van voorzitter van de LVB vormde zij samen met de 3 andere gewestelijke voorzitters  het Dagelijks Bestuur van de KPN (Katholieke Plattelands Vrouwen).
Jeanne toonde grote betrokkenheid bij de samenleving en bij de vele activiteiten en thema’s die de LVB ontwikkelde en aanbood zoals vrouw en woonomgeving, werk en zorg waarin speciaal de rol van de mantelzorger een prominente plek kreeg .
In de laatste jaren van haar voorzitterschap heeft Jeanne mede sturing gegeven aan de verandering van de organisatiestructuur van LVB naar het huidige Zijactief Limburg.

Veel uren heeft zij in de organisatie gestopt, met veel passie en grote inzet. Daarmee heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling naar het ZijActief van nu.

Jeanne hartelijk bedankt.

Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

 

Wannier de zon ens zinke geit
Wannier de zon ens zinke geit
de mins aan ut ind van ut laeve steit
as Zeej allein dae weg mot gaon
och God blief Geej dan beej eur staon

En bring eur door de duusternis
nao  wao de zon en ut leech weer is
Wil eur de stille bliedschap gaeve
van ein ander iewig laeve

Ga terug