In memoriam Marij Verheggen

Marij Verheggen-Penders is op vrijdag 11 september 2020 overleden.

Medio augustus gaf zij aan dat zij ziek was en niet naar een vergadering kon komen. Na een paar onderzoeken kwam op maandag 31 augustus 2020 de brutale diagnose: onbehandelbaar – maximaal nog twee weken te leven. Dit bericht heeft ons diep geraakt, en nu is de uitspraak van de artsen bevestigd. Wij verliezen een gedreven lid van het provinciaal bestuur.

Marij was sinds 1984 lid van ZijActief afdeling Berg en Terblijt, en van 2005 tot 2014 voorzitter van deze afdeling.
In 2019 volgde zij Ans Bex op als voorzitter van Kring Zuidoost, en kwam daardoor in het provinciaal bestuur terecht. Daarna bleven Ans en Marij vriendschappelijk contact houden. 

Naast haar werk als maatschappelijk werker voelde zij zich als gelovige vrouw ook aangetrokken door het parochiebestuur. Haar betrokkenheid bij de samenleving uitte zich daarnaast erin dat zij als raadslid in de Gemeente Valkenburg actief was. 

Haar man en kinderen/kleinkinderen en haar broer stonden altijd voorop. Na het overlijden van haar moeder nam zij dan ook de zorg van haar gehandicapte broer op zich en hij ging bij hen inwonen.
Wekelijks paste zij op haar kleinkinderen waar zij erg blij mee was. Trots vertelde zij dan ook als er weer een kleintje op komst was, zoals nu.
Dit jaar ging zij met pensioen, en ze zou dan meer tijd vrij kunnen maken voor haar familie en de zorg om de schapen en de kippen. Helaas mocht deze droom niet meer uitkomen.

Veel uren heeft Marij Verheggen-Penders in onze vrouwenorganisatie gestopt, met veel passie en een grote inzet. De laatste maanden heeft ze actief meegewerkt aan het nieuwe beleidsplan. Daarmee heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit van ZijActief Limburg. En altijd een glimlach op haar gezicht – alles wat ze deed, deed ze met veel plezier en enthousiasme.
Marij, hartelijk bedankt voor je vriendschap en: à Dieu.

Wij wensen haar echtgenoot Dré, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe. 

Ga terug