Hulp gevraagd door de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)

Sinds 2016 is ZijActief Limburg lid van de NVR. De NVR nodigt jullie uit om deel te nemen aan een enquête over genderstereotyperingen en rolmodellen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

Deze inventarisatie maakt deel uit van de activiteiten binnen het strategisch partnerschap Werk.en.de Toekomst waarvan de NVR sinds 1 januari 2018 deel uitmaakt. Doel van de enquête is om een duidelijker beeld te krijgen van genderstereotyperingen, goede voorbeelden uit de praktijk te verzamelen en rolmodellen in te zetten om stereotyperingen tegen te gaan. In de bijlage meer informatie over de enquête en een link naar de vragenlijst. Deze kan worden ingevuld tot 1 juli 2018. Alvast bedankt.

Klik hier voor de bijlage

Ga terug