Een echt mensenmens

Eind mei heeft José Janssen, een echt mensenmens, afscheid genomen van de projectgroep DVA/SOSOZ (dagen voor alleengaanden/samen op stap op zondag).

Elf jaar lang heeft zij deelgenomen aan deze projectgroep om met name de dagen voor alleengaanden, waar zij een groot hart voor had en
heeft, mee te organiseren. Sinds dit jaar is daar dan ook de SOSOZ bij gekomen.

In die elf jaren heeft ze veel inbreng gehad in de invulling van deze bijzondere dagen, die altijd goed bezocht worden en als heel fijn ervaren
worden. Dankzij haar grote netwerk en goede overtuigingskracht wist zij altijd veel dames vanuit Siebengewald en Bergen naar deze dagen te krijgen.

Op een prachtige locatie, het theepottenmuseum in Swartbroek, heeft de projectgroep José met veel mooie woorden bedankt voor haar inzet en inbreng. Als blijvende herinnering kreeg ze een prachtige vaas met het logo van ZijActief erop en een bos bloemen.

Uiteraard hopen we José nog vaak als deelneemster, samen met vele van haar vriendinnen en kennissen, op één van deze dagen te ontmoeten.

Ga terug