De mediaraad van L1 zoekt nieuwe leden

De mediaraad van L1 zoekt nieuwe leden voor de volgende vijf stromingen: gehandicapten jongeren sport vrouwenorganisaties welzijn en zorg

Stichting Omroep Limburg heeft de zendmachtiging voor de publieke regionale media-instelling in Limburg. De mediataken worden uitgevoerd onder de merknaam L1 (radio en tv) en 1Limburg (online nieuws).

De mediaraad stelt het media-aanbod van L1 vast op voorstel van de hoofdredacteur.

Limburg op representatieve wijze vertegenwoordigd
De mediaraad vormt een afspiegeling van de Limburgse maatschappij. De raad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vijftien leden.

De leden worden gekozen uit de belangrijkste in Limburg voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Zo wordt de bevolking van Limburg op representatieve wijze vertegenwoordigd in de mediaraad.

Een gedegen inhoudelijk oordeel geven
Van belangstellenden wordt verwacht dat ze aantoonbare affiniteit hebben met de stroming waarvoor ze solliciteren. Leden zitten op persoonlijke titel in de mediaraad, maar worden wel geacht voeling te houden met de stroming die ze vertegenwoordigen. Ook wordt verwacht dat mediaraadsleden meer dan gemiddeld kijken en luisteren naar L1 en de website van L1 volgen, zodat een gedegen inhoudelijk oordeel kan worden gegeven over de prestaties van de omroep.

De mediaraad, onder voorzitterschap van Joep Hahn, vergadert ongeveer zeven keer per jaar in Roermond. De leden krijgen een (onkosten)vergoeding. De vergaderingen vinden plaats op maandagavond.

Omdat de mediaraad een afspiegeling is van de Limburgse bevolking en het aantal vrouwen in de raad in de minderheid is, geven wij bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een vrouw.

De profielschets en andere informatie vindt u in deze pdf:

Wie interesse heeft en zich herkent in de profielschets, kan haar/zijn sollicitatie indienen tot uiterlijk 18 november 2019 bij
Mediaraad L1
t.a.v. de selectiecommissie
mediaraad@L1.nl

 

Ga terug