Algemene Ledenvergadering vol actieve vrouwen

Onlangs heeft de Algemene Ledenvergadering van ZijActief Limburg plaats gevonden, onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Agnes Stijnen. Traditiegetrouw begon deze feestelijke dag met een meditatieve viering, deze keer in elkaar gezet en gehouden door het bestuur van kring Helden, in samenwerking met hun eigen geestelijk adviseur pastoor Lowie Verhaag en met Marielle Beusmans, geestelijk adviseur van ZijActief.

Ieder jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering worden alle jaarstukken en begroting e.d aan haar leden -de afdelingen- ter goedkeuring voorgelegd. En ook dit jaar gaven alle afdelingen hun akkoord. Daarnaast zijn er, indien van toepassing, bestuursverkiezingen en eventueel afscheid van één of enkele bestuursleden.
 

Dit jaar heeft ZijActief Limburg afscheid genomen van twee gepassioneerde bestuursleden. Eerst werd afscheid genomen van Ans Bex. Als kringvoorzitter van kring Zuidoost heeft zij zich vele jaren keihard ingezet voor de leden en afdelingen in haar kring. Als afgevaardigde van haar kring in het provinciaal bestuur heeft ze tevens veel tijd en energie gestoken die ten goede kwam aan alle leden van ZijActief Limburg. Momenteel kun je haar nog tegenkomen bij bv een Ledenwijzer. Dat is een activiteit die zij nog heel graag en vol verve doet. Marij Verheggen is haar opvolgster. Zij stelde zich kort voor aan de vergadering.

Na Ans was Marion Vreuls aan de beurt. Ook Marion is een ZijActiefvrouw in hart en nieren. Vele functies heeft zij al gehad binnen ZijActief Limburg. De laatste drie jaar was zij voorzitter van het provinciaal bestuur. Wanneer een voorzitter uit het provinciaal bestuur vertrekt is gewoonte dat zij een cadeau aangeboden krijgt namens de leden. De laatste jaren is dat cadeau voor een goed doel. Marion Vreuls heeft gekozen voor de stichting Jarige Job (www.stichtingjarigejob.nl). Voor dit doel was er op het moment van aanbieden €1278,35 gegeven door alle afdelingen en leden. En dat bedrag groeide de week erna nog door naar € 1418,35 . Met het vertrek van Marion is de functie van voorzitter vacant geworden. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter is in volle gang. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Naast een afscheid waren er ook (her-)verkiezingen voor 2 provinciaal bestuursleden. Nicole Faesen heeft al zes jaar zitting in het provinciaal bestuur en stelde zich voor een derde en laatste termijn herkiesbaar. Ze werd door de overgrote meerderheid herkozen tot bestuurslid en in een tweede verkiezingsronde tot vice-voorzitter. Marja Valckx, secretaris van het provinciaal bestuur, heeft drie jaar zitting in het provinciaal bestuur gehad. Ook zij is met een zeer grote meerderheid herkozen en begint hiermee aan haar tweede bestuurstermijn.

Na de verkiezingen werd de jaarvergadering gesloten en was er een mooi, boeiend en interessant vervolgprogramma: Annie van Gemert vertelde over haar boek Boerenkracht, het verhaal van de hedendaagse agriariër in foto’s. Een boeiende presentatie, die ook goed op een afdeling gegeven kan worden.

Ekaterina Levental, mezzosopraan en vluchtelinge uit de Sovjet Unie, bracht op zeer indringende wijze haar verhaal in een muziektheatervoorstelling. Zij verhaalde van haar jeugd in Oezbekistan en de vlucht met haar familie naar Nederland.

Met een gezellige borrel werd deze inspiratievolle en bewogen dag afgesloten.

Ga terug