Afscheid Marielle Beusmans

Eind 2019 kreeg ik, aalmoezenier van de Dienst kerk & Samenleving, te horen dat mijn functie vervalt, als gevolg van een reorganisatie in het bisdom Roermond

Vanuit mijn functie was ik op vele plekken in Limburg aanwezig, waaronder ZijActief. Zo droeg ik een steentje bij om de sociale cohesie te bevorderen daarmee het sociale gezicht van de kerk. Op 14 februari hebben mijn collega en ik op een passende wijze afscheid genomen van ‘onze relaties’ middels een symposium, gesprektafels en een druk bezochte receptie. Vanuit ZijActief waren er bestuursleden (provinciaal, kringen en afdelingen) en projectgroepleden aanwezig. Dank dames voor jullie betrokkenheid en steun deze laatste maanden. Dank voor alle kaartjes, giften en bloemen die ik bij mijn afscheid heb ontvangen. Maar bovenal bedankt voor de jarenlange fijne samenwerking!

 

Inmiddels ben ik ZijActief lid. Wie weet komen we elkaar tegen bij een van de provinciale ZijActief  activiteiten. Actieve vrouwen treffen elkaar immers altijd weer.

 

 

Met vriendelijke groet,

Marielle Beusmans

Ga terug