Afgelaste activiteiten in verband met Corona-virus

Op donderdagmiddag 12 maart jl. heeft het kabinet diverse maatregelen en adviezen uitgebracht omtrent het heersende Coronavirus. Eén van de maatregelen is dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast. ZijActief Limburg volgt het advies van het kabinet en last alle door het provinciaal bestuur georganiseerde evenementen af. We betreuren dit, maar uw en onze gezondheid staat voorop.

Afgelaste activiteiten

Filmavond: de jaarlijkse filmavond van ZijActief Limburg op dinsdag 17 maart a.s. gaat niet door. De avond wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum, in ieder geval na 31 maart. Dit is de datum tot wanneer de overheidsmaatregelen gelden. Zodra er meer duidelijkheid is over een nieuwe datum laten we dat uiteraard zo snel mogelijk weten. De reeds aangekochte kaartjes blijven geldig.

Bijeenkomsten Provinciaal Bestuur: genoemde maatregel betekent ook dat het provinciaal bestuur alle door het provinciaal bestuur geplande bijeenkomsten t/m 31 maart uitstelt tot nader bericht. 

Dagen voor Alleengaanden: dat geldt dus ook voor de Dagen van Alleengaanden in Ysselsteyn (24-03) en Nederweert-Eind (31-03). 

Besturenoverleggen voorjaar: de besturenoverleggen voorjaar die in maart gepland staan, zijn uitgesteld. Indien de maatregelen na 31 maart verlengd worden, stellen we ook de bijeenkomsten die in april gepland staan uit. Meer informatie hierover volgt t.z.t. 

Advies afdelingsactiviteiten 

Afdelingen nemen zelf het besluit om de door hen georganiseerde activiteiten al dan niet door te laten gaan. ZijActief Limburg adviseert echter alle afdelingen om de opgelegde overheidsmaatregelen op te volgen indien dit op de activiteit van toepassing is. Informatie over de doorgang van afdelingsactiviteiten volgt via de afdelingsbesturen. 

Ga terug