Afdeling Bocholtz zet de eerste stappen naar het nieuwe normaal

Maandag 8 juni heeft ZijActief Bocholtz een presentatie gehad van Stichting Wensulance uit Landgraaf. Zij mogen terugkijken op een mooie avond.

 

Drie vrijwilligers van de stichting Wensulance  brachten een bezoek aan 25Zij Actief leden uit Bocholtz.

Het bestuur wilde toch een voorzichtige start maken en daarbij de geldende regels ( aanmelden, vragen beantwoorden, handen desinfecteren en 1,5 meter afstand)  in acht nemen. Eerst volgde er een presentatie door een vrijwilliger, aansluitend gingen wij (gesplitst in 2 groepen) naar buiten om de 2 ambulances per toerbeurt te bekijken en vervolgens weer samenkomst in de zaal voor vragen en nazit.

De stichting bestaat ruim 5 jaar en werkt in totaal met  45 vrijwilligers.

Deze zijn werkzaam (of geweest) in de zorgsector. Hiervan zijn 8 vrijwilligers chauffeur van de 2 ambulance voertuigen. Deze laatste zijn chauffeur( geweest) van ambulances of brandweerauto.  Zij allen willen mensen met ernstige- en/of chronische ziekte en/of mensen die in hun (pre)terminale levensfase verkeren op een professionele en comfortabele manier liggend vervoer aanbieden. Dit ten aanzien van een bepaalde wens. Zo verzorgen zij jaarlijks ca.120 wensritten, bezoeken evenementen, rijden met diverse georganiseerde “toertochten” en verzorgen presentaties.

Van onze aanwezige leden en giften van niet aanwezige leden, mochten zij die avond het mooie donatie  bedrag van € 363,00  ontvangen. Hartelijk dank aan allen.

 Ook de aanwezige vrijwilligers  kregen een symbolisch “hart” cadeau voor al hun inzet van onze Zij Actief leden.

Ga terug