Altweerterheide

Het dorp dankt zijn naam aan de bos-, moeras- en heidegebied in het zuidwesten van Weert. Alt betekent oud, Weerter stamt af van de stad Weert en heide van de heidegronden; letterlijk vertaald is het dus Oudeweertseheide.

                                

                                    De ontginning van het gebied rond Altweerterheide is pas begonnen in het begin van de

                                    twintigste eeuw. Dit leidde tot de bouw van verschillende broederijen in het gebied.

                                    Later ontstond er een echte woonkern met het houten kerkje uit 1925 als centraal punt.

 

                                    Tot aan de Tweede Wereldoorlog woonden er slechts tientallen gezinnen in de kleine

                                    woonkern rond de parochiekerk. Na de oorlog trokken veel jongeren uit het dorp weg

                                    om in de stad beter werk te zoeken. Dit zorgde voor leegloop van het dorp. Na de oorlog

                                    werd er een grensovergang naar België geopend en werd er een verharde weg

                                    aangelegd, de Bocholterweg. Hierdoor ontstond een route van België naar Weert,

                                    waar veel Belgische arbeiders dankbaar gebruik van maakten.

                                    De laatste jaren is er weer nieuwbouw gekomen in het dorp zoals Heidebeemd en

                                    Eigen Erf. De staatnamen zijn afgeleid van de geschiedenis van Altweerteheide.