ZijActief Kessel 2.0

Leden Werkgroep ZijActief Kessel 2.0                                                                                      

                                                                                                                                                   

Annie Teeuwen          ateewenbeeren@home.nl
Karin Cootjans            karincootjans@hotmail.com
Miets Willems             mietswillems@planet.nl
Lies Lenders               lendersjgm@hetnet.nl
Marga Akkermans      keesmargaakkermans@ziggo.nl

Contributie voor 2016 blijft € 30,00

Spreken de thema's in ons programma je ook aan?
Kom dan naar één van onze activiteiten en neem je vriendin of buurvrouw gerust mee om vrouwenvereniging ZijActief Kessel 2.0 tot een nog gezelligere vereniging te maken!

Opgave of nadere informatie bij één van de bovenstaande werkgroep leden.

Het slagen van dit jaarprogramma valt of staat met betrokkenheid en deelname van de leden.

                                            Want samen zijn wij ZijActief Kessel 2.0